From 1 - 10 / 43
 • Dit bestand bevat de cumulatieve aantallen - positief geteste personen, - ziekenhuisopnames en - aantal sterfgevallen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM (vanaf publicatiedatum 13-3-2020). De aantallen betreffen Covid-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020). Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een set records per publicatiedatum met voor elke publicatiedatum: - Een record voor elke gemeente van Nederland, ook als voor de betreffende gemeente geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). Ook is een kolom voor provincie toegevoegd. Indien gemeente niet bekend is, is de provincie afgeleid van de meldende GGD zodat provincie voor elk record gevuld is. Beschrijving van de variabelen: Date_of_report: Datum en tijd waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM Municipality_code: Gemeentecode. Gemeentelijke indeling gebaseerd op postcode van de woonplaats van de patient, gecodeerd volgens CBS. Vanaf 1 januari 2021 heeft een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Tot 7 januari 2021 is voor de open Covid-19 data gebruik gemaakt van de oude gemeente indeling. Records vanaf 7 januari 2021 zijn samengesteld volgens de nieuwe gemeente indeling: Gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta Gr. De gemeente Haaren is opgegaan in de gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel. Met de opdeling van Haaren is de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iets groter geworden, ten koste van veiligheidsregio Brabant-Noord. Municipality_name: Naam van de gemeente. Province: Naam van de provincie. Total_reported: Het aantal bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten ten tijde van publicatie. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Hospital_admission: Het aantal gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten ten tijde van publicatie. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoger dan het aantal opgenomen patienten gemeld in de surveillance, omdat de GGD niet altijd op de hoogte is van ziekenhuisopname als deze na melding plaatsvindt. Tot 1 juni werden alleen ernstig zieke mensen getest, een groot deel van deze mensen was al, of werd kort daarna opgenomen. Hierdoor waren gedurende de eerste golf de door de GGD geregistreerde ziekenhuisopnames meer volledig. Per 1 juni kan iedereen zich laten testen en worden meer mensen in een vroeg stadium getest, hierdoor wordt de GGD niet altijd, of met vertraging, op de hoogte gebracht van een ziekenhuisopname. Daarom benoemt het RIVM sinds 6 oktober actief de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (https://data.rivm.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/4f4ad069-8f24-4fe8-b2a7-533ef27a899f) en neemt het RIVM deze cijfers als leidraad omdat dit meer volledig beeld geeft dan de door de GGD gemelde ziekenhuisopnames. Klik hier (https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-nieuw-gemelde-covid-19-besmettingen-stabiel) voor meer uitleg hierover. Deceased: Aantal gemelde overleden patienten per dag ten tijde van publicatie. Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden patienten getest worden. Change log: 07-01-2021: wijziging gemeente indeling

 • Dit bestand bevat de volgende aantallen: - (aantal nieuw gemelde) positief geteste thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder*, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens gemeld zijn aan de GGD. - (aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is. De aantallen betreffen COVID-19 meldingen sinds de registratie van (woon)instelling in OSIRIS met ingang van vragenlijst 5 (01-07-2020). * Bij meldingen vanaf 01-07-2020 wordt geregistreerd of de patiënt woonachtig is in een instelling. Meldingen vanaf 01-07-2020 worden aangemerkt als thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder indien deze volgens de gegevens in OSIRIS: • Niet wonend zijn in een instelling EN • Een leeftijd hebben van 70 jaar of ouder EN • De persoon niet werkzaam is en geen zorgmedewerker is Personen waarvan de woonvoorziening/instelling niet vermeld is kunnen alsnog uitgesloten worden als thuiswonende individuen van 70 jaar en ouder indien zij: • Op basis van hun 6 cijferige postcode gekoppeld kan worden aan een bekende locatie van een gehandicaptenzorginstelling of verpleeghuis OF • ‘Gehandicaptenzorginstelling’ of ‘Verpleeghuis’ als vermelde locatie van de besmetting hebben. OF • Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt kunnen worden aan een gehandicaptenzorginstelling of verpleeghuis. Het bestand is als volgt opgebouwd: Een set records per datum van met voor elke datum: • Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief ‘Onbekend’) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). • Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio. Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is. Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd. Beschrijving van de variabelen: Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistic_reported: De datum die gebruikt wordt voor het rapporteren van de gehandicaptenzorginstellingstatistiek. Deze kan voor iedere gerapporteerde statistiek anders zijn, namelijk: • Voor [Total_cases_reported] is dat de datum waarop de aantallen in OSIRIS zijn gemeld door de GGD. • Voor [Total_deceased_reported] is dat de datum waarop de patiënten zijn overleden. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. De code van de veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt de veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid. Vanaf 7 januari 2021 is de veiligheidsregio in de volledige dataset samengesteld volgens de nieuwe gemeente indeling: records uit de periode voordat de gemeente indeling werd gewijzigd (2020) zijn dan ingedeeld volgens de nieuwe indeling van 2021. De cijfers zijn hierdoor over de hele periode met elkaar te vergelijken. Security_region_name: Veiligheidsregionaam. Veiligheidsregionaam is gebaseerd op de Veiligheidsregiocode. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: Het aantal nieuwe, bij de GGD gemelde COVID-19 besmette bewoners van een gehandicaptenzorginstelling op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal COVID-19 besmette bewoners van een gehandicaptenzorginstelling is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft. Total_deceased_reported: Het aantal bij de GGD gemelde bewoners van een gehandicaptenzorginstelling dat is overleden aan COVID-19 op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal overleden bewoners van een gehandicaptenzorginstelling dat is overleden aan COVID-19 is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden patiënten getest worden en overlijdens niet wettelijk meldingsplichtig zijn. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft. Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd de aantallen op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS. In het CSV-bestand wordt als scheidingsteken een ‘;’ puntkomma gebruikt. Er staan geen lege regels in het bestand. Hieronder de kolomnamen en de typen waarden in het CSV-bestand: • Date_of_report: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD HH:MM. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-16 10:00. • Date_of_statistic_reported: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-09. • Security_region_code: Bestaande uit ‘VR’ gevolgd door twee cijfers. Kan ook leeg zijn indien de regio onbekend is. Voorbeeld: VR01. • Security_region_name: Bestaande uit een character string. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: Midden- en West-Brabant. • Total_cases_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 12. • Total_deceased_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 8. Change log: 07-01-2021: wijziging gemeente indeling

 • Dit bestand bevat de volgende aantallen: - (aantal nieuw gemelde) positief geteste bewoners van gehandicaptenzorginstellingen*, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens gemeld zijn aan de GGD. - (aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden bewoners van gehandicaptenzorginstellingen*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is. - (aantal) (op)nieuw besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. - (totaal) besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. De aantallen betreffen COVID-19 meldingen sinds de registratie van (woon)instelling in OSIRIS met ingang van vragenlijst 5 (01-07-2020). * Bij meldingen vanaf 01-07-2020 wordt geregistreerd of de patiënt woonachtig is in een gehandicaptenzorginstelling. Meldingen vanaf 01-07-2020 worden aangemerkt als bewoner van een gehandicaptenzorginstelling indien deze volgens de gegevens in OSIRIS: • Woonachtig is in een ‘woonvoorziening voor gehandicapten’. Een persoon waarvan de woonvoorziening/instelling niet vermeld is kan toegewezen worden als bewoner van een gehandicaptenzorginstelling indien de persoon: • ‘Gehandicaptenzorginstelling’ als locatie van de besmetting heeft en geen zorgmedewerker is. OF • Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt kan worden aan een gehandicaptenzorginstelling en geen zorgmedewerker is. De lijst van bekende gehandicaptenzorginstellingen is verkregen van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland op 24-03-2020 en bevat 2586 unieke 6 cijferige postcodes van gehandicaptenzorginstellinglocaties in Nederland. ** Bij datums vanaf 01-07-2020 wordt een gehandicaptenzorginstellinglocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer: • Het een bekende locatie van gehandicaptenzorginstellingen betreft en • Er tenminste 1 positief geteste gehandicaptenzorginstellingbewoner* is die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kan worden. Een besmettelijke periode van een gehandicaptenzorginstellinglocatie begint op de datum dat de eerste bewoner door het RIVM gemeld is en beëindigt 28 dagen na de eerste ziektedag van de bewoner die als laatste ziek is. Na 28 dagen zonder COVID-19 infecties kan een gehandicaptenzorginstellinglocatie opnieuw besmet worden. Het bestand is als volgt opgebouwd: Een set records per datum: • Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief ‘Onbekend’) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). • Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio. Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is. Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd. Beschrijving van de variabelen: Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistic_reported: De datum die gebruikt wordt voor het rapporteren van de gehandicaptenzorginstellingstatistiek. Deze kan voor iedere gerapporteerde statistiek anders zijn, namelijk: • Voor [Total_cases_reported] is dat de datum waarop de aantallen in OSIRIS zijn gemeld door de GGD. • Voor [Total_deceased_reported] is dat de datum waarop de patiënten zijn overleden. • Voor [Total_new_infected_locations_reported] en [Total_infected_locations_reported] is dat de datum waarop de aantallen zijn gepubliceerd door het RIVM. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. De code van de veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt de veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid. Vanaf 7 januari 2021 is de veiligheidsregio in de volledige dataset samengesteld volgens de nieuwe gemeente indeling: records uit de periode voordat de gemeente indeling werd gewijzigd (2020) zijn dan ingedeeld volgens de nieuwe indeling van 2021. De cijfers zijn hierdoor over de hele periode met elkaar te vergelijken. Security_region_name: Veiligheidsregionaam. Veiligheidsregionaam is gebaseerd op de Veiligheidsregiocode. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: Het aantal nieuwe, bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal COVID-19 besmette bewoners van een gehandicaptenzorginstelling is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft. Total_deceased_reported: Het aantal bij de GGD gemelde bewoners van een gehandicaptenzorginstelling dat is overleden aan COVID-19 op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal bewoners van een gehandicaptenzorginstelling dat is overleden aan COVID-19 is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance omdat niet alle overleden patiënten getest worden en er geen wettelijke meldingsplicht geldt voor sterfte aan COVID-19. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft. Total_new_infected_locations_reported: Het aantal gehandicaptenzorginstellinglocaties dat (op)nieuw met COVID-19 besmet is op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling tot en met [Date_of_statistic_reported]. Dit betekent dus dat deze gehandicaptenzorginstellinglocaties een dag eerder (op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling tot en met [Date_of_statistic_reported - 1]) nog niet als besmet werden aangemerkt. Het werkelijke aantal met COVID-19 besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties is hoger dan het aantal locaties in de surveillance omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft en is de lijst met bekende gehandicaptenzorginstellingen waarschijnlijk niet volledig. Total_infected_locations_reported: Het aantal gehandicaptenzorginstellinglocaties dat met COVID-19 besmet is op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 bewoners van een gehandicaptenzorginstelling tot en met [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal met COVID-19 besmette gehandicaptenzorginstellinglocaties is hoger dan het aantal locaties in de surveillance omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een bewoner van een gehandicaptenzorginstelling betreft en is de lijst met bekende gehandicaptenzorginstellingen waarschijnlijk niet volledig. Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd de aantallen op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS. In het CSV-bestand wordt als scheidingsteken een ‘;’ puntkomma gebruikt. Er staan geen lege regels in het bestand. Hieronder de kolomnamen en de typen waarden in het CSV-bestand: • Date_of_report: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD HH:MM. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-16 10:00. • Date_of_statistic_reported: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-09. • Security_region_code: Bestaande uit ‘VR’ gevolgd door twee cijfers. Kan ook leeg zijn indien de regio onbekend is. Voorbeeld: VR01. • Security_region_name: Bestaande uit een character string. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: Midden- en West-Brabant. • Total_cases_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 12. • Total_deceased_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 8. • Total_new_infected_locations_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 3. • Total_infected_locations_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 7. Change log: 07-01-2021: wijziging gemeente indeling

 • Dit bestand bevat de volgende aantallen: - (aantal nieuw gemelde) positief geteste personen, - (aantal nieuw gemelde) ziekenhuisopnames en - (aantal nieuw gemelde) sterfgevallen naar gemeente, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. De aantallen betreffen Covid-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27/02/2020). Het bestand is als volgt opgebouwd: - Een set records per publicatiedatum met voor elke publicatiedatum: > Een record voor elke gemeente van Nederland, ook als voor de betreffende gemeente geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). > Een record voor elke GGD, voor de aantallen meldingen waarbij de gemeente niet bekend is. Ook deze records worden altijd toegevoegd, dus ook als de aantallen 0 (nul) zijn. Ook zijn kolommen voor diverse regionale indelingen toegevoegd. In de beschrijving van de variabelen hieronder wordt per regio beschreven hoe deze zijn bepaald. Beschrijving van de variabelen: Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_publication: Datum waarop de aantallen zijn gepubliceerd door het RIVM. Municipality_code: Gemeentecode. Gemeentelijke indeling gebaseerd op postcode van de woonplaats van de patiënt, gecodeerd volgens CBS. Vanaf 1 januari 2021 heeft een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2021). Tot 7 januari 2021 is voor de open Covid-19 data gebruik gemaakt van de oude gemeente indeling. Vanaf 7 januari 2021 is de volledige dataset samengesteld volgens de nieuwe gemeente indeling: records uit de periode voordat de gemeente indeling werd gewijzigd (2020) zijn dan ingedeeld volgens de nieuwe indeling van 2021. De cijfers zijn hierdoor over de hele periode met elkaar te vergelijken. Gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta Gr. De gemeente Haaren is opgegaan in de gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Vught en Boxtel. Met de opdeling van Haaren is de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant iets groter geworden, ten koste van veiligheidsregio Brabant-Noord. Municipality_name: Naam van de gemeente. Province: Naam van de provincie. Indien gemeente niet bekend is, is de provincie afgeleid van de meldende GGD zodat provincie voor elk record gevuld is. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt Veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en Veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Security_region_name: Naam van de veiligheidsregio Dit is de naam van de veiligheidregios zoals tot dusver gebruikt in diverse rapportages en verslagen van het RIVM, en kan iets afwijken van de naamgeving zoals aangegeven in de codelijst van CBS (zie link hierboven bij variabele Security_region_code). Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Municipal_health_service: Naam van de GGD. GGD op basis van gemeente (woonplaats van de patiënt). Indien deze niet bekend is wordt hier de GGD die de melding heeft gedaan ingvuld. Zie ook: https://www.ggd.nl ROAZ_region: Naam van de ROAZ-regio. ROAZ-regio op basis van de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is op basis van meldende GGD (alleen wanneer een GGD geografisch kan worden gematched met een ROAZ-regio). Zie ook: https://www.lnaz.nl/acute-zorg Total_reported: Het aantal nieuwe, bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten dat op [Date_of_publication] is gepubliceerd door het RIVM. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Hospital_admission: Het aantal nieuwe, bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen en op [Date_of_publication] is gepubliceerd door het RIVM. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoger dan het aantal opgenomen patiënten gemeld in de surveillance, omdat de GGD niet altijd op de hoogte is van ziekenhuisopname als deze na melding plaatsvindt. Tot 1 juni werden alleen ernstig zieke mensen getest, een groot deel van deze mensen was al, of werd kort daarna opgenomen. Hierdoor waren gedurende de eerste golf de door de GGD geregistreerde ziekenhuisopnames meer volledig. Per 1 juni kan iedereen zich laten testen en worden meer mensen in een vroeg stadium getest, hierdoor wordt de GGD niet altijd, of met vertraging, op de hoogte gebracht van een ziekenhuisopname. Daarom benoemt het RIVM sinds 6 oktober actief de geregistreerde ziekenhuisopnames van Stichting NICE (https://data.rivm.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/4f4ad069-8f24-4fe8-b2a7-533ef27a899f) en neemt het RIVM deze cijfers als leidraad omdat dit meer volledig beeld geeft dan de door de GGD gemelde ziekenhuisopnames. Klik hier (https://www.rivm.nl/nieuws/aantal-nieuw-gemelde-covid-19-besmettingen-stabiel) voor meer uitleg hierover. Deceased: Het aantal bij de GGD gemelde COVID-19 patiënten dat is overleden en op [Date_of_publication] is gepubliceerd door het RIVM. Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden patiënten getest worden. Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd het aantal nieuwe, door RIVM gerapporteerde meldingen per dag, op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS. Change log: 07-01-2021: wijziging gemeente indeling

 • Dit bestand bevat de volgende aantallen: - (aantal nieuw gemelde) positief geteste bewoners van verpleeghuizen*, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens gemeld zijn door de GGD. - (aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden bewoners van verpleeghuizen*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is. - (aantal) (op)nieuw besmette verpleeghuislocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. - (totaal) besmette verpleeghuislocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. De aantallen betreffen Covid-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27-02-2020). * Voor meldingen voor 01-09-2020 wordt een patiënt aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens van OSIRIS: - Op basis van zijn 6 cijferige postcode gekoppeld kan worden aan een bekende locatie van een verpleeg- of verzorgingshuis of particulier woonzorgcentrum óf - ‘Verpleeghuis’ als locatie van de besmetting heeft óf - Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt kunnen worden aan een verpleeghuis Bovendien moet gelden dat deze patiënt: - Op het moment van melding 70 jaar of ouder is én - Geen gezondheidsmedewerker is én - Geen beroep heeft. Bij meldingen vanaf 01-09-2020 wordt ook geregistreerd of de patiënt woonachtig is in een verpleeghuisinstelling of woonzorggroep voor ouderen. Meldingen vanaf 01-09-2020 worden aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens van OSIRIS: - Woonachtig is in een verpleeg- of verzorgingshuis of woonzorgcentrum voor ouderen - Indien de woonsituatie ontbreekt wordt de definitie van meldingen voor 01-09-2020 gehanteerd De lijst van bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra is verkregen van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland op 17-04-2020 en bevat 2452 unieke 6 cijferige postcodes van verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra in Nederland. ** Voor datums voor 01-09-2020 wordt een verpleeghuislocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer: 1. Het een bekende locatie van verpleeg- of verzorgingshuizen of particuliere woonzorgcentra betreft 2. Er tenminste 1 positief geteste persoon is die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kan worden waarvan de eerste ziektedag minder dan 28 dagen geleden was Bij datums vanaf 01-09-2020 wordt een verpleeghuislocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer: 1. Het een bekende locatie van verpleeg- of verzorgingshuizen of particuliere woonzorgcentra betreft 2. Er tenminste 1 positief geteste verpleeghuisbewoner* is die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kan worden waarvan de eerste ziektedag minder dan 28 dagen geleden was Het bestand is als volgt opgebouwd: Een set records per datum van met voor elke datum: - Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief “Onbekend”) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). - Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is. Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd. Beschrijving van de variabelen: Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM. Date_of_statistic_reported: De datum die gebruikt wordt voor het rapporteren van de verpleeghuisstatistiek. Deze kan voor iedere gerapporteerde statistiek anders zijn, namelijk: - Voor [Total_cases_reported] is dat de datum waarop de aantallen in OSIRIS zijn gemeld door de GGD. - Voor [Total_deceased_reported] is dat de datum waarop de patiënten zijn overleden. - Voor [Total_new_infected_locations_reported] en [Total_infected_locations_reported] is dat de datum waarop de aantallen zijn gepubliceerd door het RIVM. Security_region_code: Veiligheidsregiocode. De code van de veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt de veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid. Vanaf 7 januari 2021 is de veiligheidsregio in de volledige dataset samengesteld volgens de nieuwe gemeente indeling: records uit de periode voordat de gemeente indeling werd gewijzigd (2020) zijn dan ingedeeld volgens de nieuwe indeling van 2021. De cijfers zijn hierdoor over de hele periode met elkaar te vergelijken. Security_region_name: Veiligheidsregionaam. Veiligheidsregionaam is gebaseerd op de Veiligheidsregiocode. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios Total_cases_reported: Het aantal nieuwe, bij de GGD gemelde COVID-19 verpleeghuisbewoners op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal COVID-19 verpleeghuisbewoners is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een verpleeghuisbewoner betreft. Total_deceased_reported: Het aantal bij de GGD gemelde COVID-19 verpleeghuisbewoners dat is overleden op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal overleden COVID-19 verpleeghuisbewoners is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden patiënten getest worden. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een verpleeghuisbewoner betreft. Total_new_infected_locations_reported: Het aantal verpleeghuislocaties dat (op)nieuw met COVID-19 besmet is op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 verpleeghuisbewoners tot en met [Date_of_statistic_reported]. Dit betekent dus dat deze verpleeghuislocaties een dag eerder (op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 verpleeghuisbewoners tot en met [Date_of_statistic_reported - 1]) nog niet als besmet werd aangemerkt. Het werkelijke aantal met COVID-19 besmette verpleeghuislocaties is hoger dan het aantal locaties in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een verpleeghuisbewoner betreft en is de lijst met bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra waarschijnlijk niet volledig. Total_infected_locations_reported: Het aantal verpleeghuislocaties dat met COVID-19 besmet is op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 verpleeghuisbewoners tot en met [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal met COVID-19 besmette verpleeghuislocaties is hoger dan het aantal locaties in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een verpleeghuisbewoner betreft en is de lijst met bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra waarschijnlijk niet volledig. Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd de aantallen op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS. In het CSV-bestand wordt als scheidingsteken een ‘;’ puntkomma gebruikt. Er staan geen lege regels in het bestand. Hieronder de kolomnamen en de typen waarden in het CSV-bestand: - Date_of_report: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD HH:MM. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-16 10:00. - Date_of_statistic_reported: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-09. - Security_region_code: Bestaande uit ‘VR’ gevolgd door twee cijfers. Kan ook leeg zijn indien de regio onbekend is. Voorbeeld: VR01. - Security_region_name: Bestaande uit een character string. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: Midden- en West-Brabant. - Total_cases_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 12. - Total_deceased_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 8. - Total_new_infected_locations_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 3. - Total_infected_locations_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 7. Change log: 07-01-2021: wijziging gemeente indeling

 • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2020 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. De land-watergrens uit het Bestand Bodemgebruik 2015. Deze eerste versie bevat nog minder kerncijfers dan 2019 en 2018. In het najaar 2021 volgt een update.

 • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2019 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. De land-watergrens uit het Bestand Bodemgebruik 2015. Deze tweede versie bevat een deel van de kerncijfers. In het najaar van 2021 volgt een derde versie.

 • Het bestand CBS vierkanten 500m bevat statistische gegevens per 500 meter bij 500 meter vierkant. Met ingang van september 2020 is het jaar 2019 toegevoegd en zijn het aantal kerncijfers van de jaren 2017 en 2018 aanzienlijk uitgebreid met gegevens over demografie, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/-/media/cbs/dossiers/nederland-regionaal/vierkanten/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode.pdf

 • Het bestand CBS vierkanten 100m bevat statistische gegevens per 100 meter bij 100 meter vierkant. Met ingang van september 2020 is het jaar 2019 toegevoegd en zijn het aantal kerncijfers van de jaren 2017 en 2018 aanzienlijk uitgebreid met gegevens over demografie, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/-/media/cbs/dossiers/nederland-regionaal/vierkanten/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode.pdf

 • Categories  

  Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert. De indelingen zijn gegeven van 1995 t/m het meest recente jaar in gegeneraliseerde vorm. Het meest recente jaar bevat in de eerste helft van dat jaar voorlopige grenzen en nog geen wijken en buurten voor dat jaar. De volgende gebiedsindelingen kunnen voorkomen: Gemeente, Landsdeel, Provincie, Buurt, COROP-gebied, GGD-regio, NUTS3, NUTS1, NUTS2, Wijk, Grootstedelijke aglomeratie, Stadsgewest, COROP-plusgebied, COROP-subgebied, Landbouwgebied, Landbouwgroep, RPA-gebied, Toeristengroep, Toeristengebied, Arrondissementsgebied, Brandweerregio, Kamer van Koophandelregio, Politieregio, Regionale Eenheid, Veiligheidsregio, Zorgkantoorregio, Arbeidsmarktregio en Jeugdregio. In de metadata zijn alleen de lagen van het laatste jaar opgenomen.