From 1 - 10 / 183
 • Grenzen van de gemeenten in provincie Noord-Brabant op basis van kadastrale percelen per 01-01-2021.

 • De Archeologische kaart IJsselmeergebied presenteert onderzoeksthema’s die relevant zijn voor de archeologie in dat gebied. De landschappelijke ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis wordt in vijf perioden beschreven en geïllustreerd met een generiek landschapsbeeld. De landschapskaarten vormen de basis waaraan de onderzoeksthema’s zijn gekoppeld.

 • Deze kaart toont de berekende geluidsbelasting voor heel Nederland, op een resolutie van 10 meter.

 • Op deze kaart zie je natte koeltorens met de volgende twee statussen: 1. Nieuw aangemelde natte koeltorens die nog niet zijn gecontroleerd 2. Aangemelde natte koeltorens die zijn afgewezen door het bevoegd gezag.

 • Actuele grenzen van de gemeenten in provincie Noord-Brabant (incl. historie) per 01-01-2021, op basis van kadastrale grenzen.

 • Met de Verordening toeristenbelasting voert de gemeenteraad een tariefdifferentiatie in naar de ligging van een locatie. Met het kaartmateriaal wordt voor de aanbieder van een verblijf duidelijk of zij aan de gemeente een hoog of laag belastingtarief moeten afdragen (locatie is binnen of buiten de cirkel gelegen).

 • Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2021

 • De Energielabelregistratie (EP-online.nl) is het register van rechtsgeldige energielabels en/of Energie-Index voor gebouwen. Alle afgegeven labels zijn hierin opgeslagen. Een gedeelte van de opgeslagen informatie is publiek beschikbaar. Dit bestand laat de geregistreerde energielabels zien op 1 februari 2021.

 • Locaties van maatschappelijke voorzieningen per categorie

 • Categories  

  Het bestand CBS vierkanten 500m bevat statistische gegevens per 500 meter bij 500 meter vierkant. In maart 2021 zijn gegevens over de jaren 2018 en 2019 aangevuld en is 2020 toegevoegd. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2020-2019-2018