From 1 - 10 / 304
  • Terreinen in beheer door Staatsbosbeheer, areaalstand 01-01-2019. Naast de terreinen zijn ook alle namen van organisatie eenheden benoemd (object-, planeenheid, beheergebied, provinciale eenheid en divisie). De terreinen zijn begrensd op basis van kadastrale perceelgrenzen.

  • Deze service ontsluit kaartlagen betreffende het onderwerp WION binnen de provincie Utrecht.

  • Deze service ontsluit kaartlagen die zijn opgenomen in de grondwatersysteembenadering binnen de provincie Utrecht. De systeembenadering geeft inzicht in de invloed van ruimtelijke ontwikkelingen op het bodem- en grondwatersysteem.

  • Deze service ontsluit kaartlagen die zijn opgenomen in de grondwatersysteembenadering binnen de provincie Utrecht. De systeembenadering geeft inzicht in de invloed van ruimtelijke ontwikkelingen op het bodem- en grondwatersysteem.

  • Deze service ontsluit kaartlagen betreffende volkshuisvesting binnen de provincie Utrecht

  • Deze service ontsluit kaartlagen afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). Het betreft vestigingen van bedrijven en instellingen in de provincie Utrecht waar betaalde arbeid wordt verricht. Naast locatie is de bedrijfsactiviteit en de werkgelegenheid bekend.

  • Deze service ontsluit kaartlagen betreffende volkshuisvesting binnen de provincie Utrecht

  • Deze service ontsluit kaartlagen afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). Het betreft vestigingen van bedrijven en instellingen in de provincie Utrecht waar betaalde arbeid wordt verricht. Naast locatie is de bedrijfsactiviteit en de werkgelegenheid bekend.

  • Deze service ontsluit kaartlagen betreffende toerisme en recreatie in de provincie Utrecht

  • Deze service ontsluit kaartlagen betreffende toerisme en recreatie in de provincie Utrecht