From 1 - 10 / 257
  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september 2015 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D7).

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 23 september vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D4).

  • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is Greenport Aalsmeer te zien, een belangrijk agricluster binnen het beleid van de provincie. Zie ook paragraaf 6.5 in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd. Dit bestand maakt onderdeel uit van de set kaarten in de Structuurvisie. De kaarten zijn te raadplegen via de webviewer op onze website. De Structuurvisie Noord-Holland 2040 is op 20 januari 2015 vastgesteld door Provinciale Staten, onder besluitnummer 179956/528058. Meer informatie over de inhoud van de Structuurvisie en herzieningen is te vinden op de website van de Provincie Noord-Holland: www.noord-holland.nl.

  • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuur te zien (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) te zien. Zie ook paragraaf 5.2.1 in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd.

  • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is de Hondsbossche en Pettemer zeewering te zien. Zie ook paragraaf 4.1.1 en 6.6.3 in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd.

  • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart zijn de voor Noord-Holland relevante Natura-2000 contouren te zien. Zie ook paragraaf 5.2 in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd.

  • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is de suggestiestrook behorende bij het WoL-beleid van Noord-Holland te zien. Zie ook paragraaf 4.3 in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd

  • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is een kaartlaag afkomstig uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie te zien. Zie ook hoofdstuk 5 (Ruimtelijke Kwaliteit) in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd

  • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is uinbouwconcentratiegebieden weergegeven waarvoor regels gelden met als doel om tuinbouwbedrijven in deze gebieden te concentreren. Zie artikel artikel 26c t/m 27 in de PRV. Zie ook artikel 26 in de PRV en de toelichting op dit artikel. Zie ook paragraaf 6.5.1.1 in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd

  • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in een gemeente ernstig gehinderd is door geur van bedrijven en industrie. De resultaten zijn gebaseerd op de GGD Volksgezondheid monitors uit de periode 2007-2010