From 1 - 10 / 453
 • Dit bestand bevat informatie over de files van Rijkswaterstaat op het hoofdwegennet.

 • Meest actueel samengesteld grid van de bodemligging van de watersysteemdelen

 • De hillshade van het meest actueel samengesteld grid bodemligging

 • Peiljaar van de meest recente lodingen in het meest actueel samengesteld grid van de bodemligging van de watersysteemdelen (z_actueel)

 • Gemiddelde bodemligging van de watersysteemdelen in 2018 (cm NAP)

 • Categories  

  LET OP: per 1 april 2021 worden deze dataset en bijbehorende services verwijderd. Deze service is vanaf 1 oktober vervangen door de Inspire geharmoniseerde services voor Population Distribution en Human Health. Het Bestand CBS Provincies 2012 bevat de geometrie van alle Provincies in Nederland met als attribuut een aantal statistische cijfers op het gebied van demografie en gezondheid. De begrenzingen zijn afgeleid van de gemeentegrens zoals afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze publicatie is speciaal gemaakt om te voldoen aan de INSPIRE richtlijnen voor de thema's Statistische eenheden, Spreiding van de bevolking - demografie en Menselijke gezondheid en veiligheid.

 • Deze dataset geeft de natuurlijke bodemvruchtbaarheid van grasland- en gewaspercelen in Overijssel weer, gecombineerd met opbrengstverlies (als gevolg van droogte- of natschade). Dit levert vier categorieën op: 1. Vruchtbare bodem grasland, laag opbrengstverlies. 2. Minder vruchtbare bodem grasland, of vruchtbaar maar hoog opbrengstverlies. 3. Vruchtbare bodems akkerbouw, laag opbrengstverlies. 4. Minder vruchtbare bodem akkerbouw, of vruchtbaar maar hoog opbrengstverlies. Deze kaart is gebaseerd op een door de WUR ontwikkeld model (Graadmeter Diensten van Natuur) en is gebaseerd op de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. Dit betekent dat deze kaart niets zegt over de wijze waarop een boer zijn of haar bodem beheert. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "bodem" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

 • In deze dataset wordt de staande houtvoorraad (m3) van het Nederlandse bos weergegeven op gemeentelijk niveau. Het betreft de houtvoorraad en de spreiding daarin op gemeentelijk niveau. De dataset geeft inzicht in de hoeveelheid aanwezig hout/biomassa in het bos en indirect ook in de hoeveelheid bos. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "biomassa" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

 • De bedrijventerreinen in Overijssel zijn ingedeeld in drie klassen op basis van het aandeel groen (laagste 33%, middelste 33% en hoogste 33%) op het terrein. In dit taartdiagram wordt weergegeven wat het aandeel minder groene, gemiddeld groene en bovengemiddeld groene terreinen is (als percentage van het oppervlakte bedrijventerreinen per gemeente). Het formaat van het taartdiagram laat zien hoeveel hectare bedrijventerrein er is per gemeente. Deze dataset wordt gebruikt in kaart bedrijventerreinen als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

 • Combinatie van hittestress met het aandeel groen op bedrijventerreinen. De kaart laat twee uitersten zien: het ligt de bedrijventerreinen uit met veel hittestress en minder dan gemiddeld groen (rode kleur) en met weinig hittestress en meer dan gemiddeld groen (groene kleur). Deze dataset wordt gebruikt in kaart bedrijventerreinen als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.