From 1 - 10 / 453
 • De hillshade van het meest actueel samengesteld grid bodemligging

 • Meest actueel samengesteld grid van de bodemligging van de watersysteemdelen

 • Peiljaar van de meest recente lodingen in het meest actueel samengesteld grid van de bodemligging van de watersysteemdelen (z_actueel)

 • Dit bestand bevat informatie over de files van Rijkswaterstaat op het hoofdwegennet.

 • Gemiddelde bodemligging van de watersysteemdelen in 2018 (cm NAP)

 • Categories  

  LET OP: per 1 april 2021 worden deze dataset en bijbehorende services verwijderd. Deze service is vanaf 1 oktober vervangen door de Inspire geharmoniseerde services voor Population Distribution en Human Health. Het Bestand CBS Provincies 2012 bevat de geometrie van alle Provincies in Nederland met als attribuut een aantal statistische cijfers op het gebied van demografie en gezondheid. De begrenzingen zijn afgeleid van de gemeentegrens zoals afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze publicatie is speciaal gemaakt om te voldoen aan de INSPIRE richtlijnen voor de thema's Statistische eenheden, Spreiding van de bevolking - demografie en Menselijke gezondheid en veiligheid.

 • Risico op bodemverdichting in provincie Overijssel. Bodemeigenschappen zijn enerzijds bepalend voor de sterkte van de bodem en anderzijds bepalen zij ook in hoeverre er sprake kan zijn van natuurlijk herstelvermogen. Bodemsterkte, bodembelasting en natuurlijk herstelvermogen bepalen samen het risico op verdichting. Meer informatie over dit project vind u in Alterra rapport 2409. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "bodem" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

 • Landschapselementen voor agrobiodiversiteit, gefilterd op de volgende landschapselementen: houtwal en houtsingel, elzensingel, knip- of scheerheg, struweelhaag, laan, knotboom, hoogstamboomgaard, Struweelrand, hakhoutbosje, Bomenrij of solitaire boom, Rietzoom en klein rietperceel, natuurvriendelijk oever, Bossingel, Historische tuin. Deze dataset wordt gebruikt in kaart "functionele agrobiodiversiteit" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

 • Hoeveelheid biomassa per gemeente in kton droge stof per jaar. Hiervoor zijn de hoeveelheden bermmaaisel riet en heide, stengel en blad bij elkaar opgeteld. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "biomassa" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.

 • In deze dataset wordt de staande houtvoorraad (m3) van het Nederlandse bos weergegeven op gemeentelijk niveau. Het betreft de houtvoorraad en de spreiding daarin op gemeentelijk niveau. De dataset geeft inzicht in de hoeveelheid aanwezig hout/biomassa in het bos en indirect ook in de hoeveelheid bos. Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "biomassa" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk kapitaal in Overijssel.