From 1 - 10 / 247
  • De Actuele Wegenlijst wordt door de Centrale Informatievoorziening (CIV) samengesteld. In deze publicatie zijn alle, aan CIV bekende, mutaties in het (genummerde) rijkswegennet verwerkt. De rijkswegen zijn onderverdeeld naar Planwegen (1- 99) en Planvervangende wegen (200 t/m 838 + 915). Aan de basis van de indeling liggen het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-II) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT 2000 - 2004) ten grondslag. Meer informatie en nieuws over het Nationaal Wegen Bestand (NWB) is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/

  • Puntlokaties van helicopterfoto's zoals gevlogen in augustus 2008

  • De shapefile bevat hyperlinks die verwijzen naar de helicopter luchtfoto's die gemaakt zijn op 21 juli 2009. De volgende locaties zijn hierbij gefotografeerd: A2 Den Bosch - Zaltbommel, A2 randweg Eindhoven, A2 rondweg Den Bosch, A65 Vught - Tilburg, het Wilhelminakanaal, zoutopslag Breda en de Zuid-Willemsvaart.

  • De shapefile bevat hyperlinks die verwijzen naar de helicopter luchtfoto's die gemaakt zijn op 14 september 2009. De volgende locaties zijn hierbij gefotografeerd: A2 Den Bosch - Zaltbommel, A2 Het groene Woud, A2 randweg Eindhoven, A2 rondweg Den Bosch, A65 Vught - Tilburg.

  • De shapefile bevat hyperlinks die verwijzen naar de helicopter luchtfoto's die gemaakt zijn op 17 november 2009. De volgende locaties zijn hierbij gefotografeerd: A2 Den Bosch - Zaltbommel, A2 Leenderheide - Limburgse grens, A2 randweg Eindhoven, A2 rondweg Den Bosch, A27 Utrecht Lunetten - Gorichem, A58 Ekkersweijer - Ekkersrijt, A58 Oirschot - Batadorp, Zuidwillemsvaart.

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname