From 1 - 10 / 247
  • De Actuele Wegenlijst wordt door de Centrale Informatievoorziening (CIV) samengesteld. In deze publicatie zijn alle, aan CIV bekende, mutaties in het (genummerde) rijkswegennet verwerkt. De rijkswegen zijn onderverdeeld naar Planwegen (1- 99) en Planvervangende wegen (200 t/m 838 + 915). Aan de basis van de indeling liggen het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-II) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT 2000 - 2004) ten grondslag. Meer informatie en nieuws over het Nationaal Wegen Bestand (NWB) is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de vlieglijnen van de platen van de Waddenzee 2010 Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • De kartering is vervaardigd volgens de methodiek 3de cyclus Ecotopen. Aanpassingen voor het programma Natuurvriendelijke oevers Maas zijn beschreven in de toelichting Monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn Eroderende oevers Maas 2009 . Als basis voor de kartering is in de fotovlucht d.d. 20 en 22 mei 2010 (infrarood) gebruikt, gevlogen op schaal 1:5000 met een grondresolutie van 6 cm. Naast de vegetatiestructuur is ook de 'bovenkant talud' en de 'bovenzijde erosierand' vastgelegd.

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de vlieglijnen van kust_2008 Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • De shapefile bevat hyperlinks die verwijzen naar de helicopter luchtfoto's die gemaakt zijn op 3 februari 2014. De volgende locaties zijn hierbij gefotografeerd: A4 Steenbergen, Zuid Willemsvaart, Maximakanaal, Meerenakkerweg Eindhoven, A2 Ecoduct Het Groene Woud, Wilhelminakanaal, Drongelenskanaal.

  • Zaaknummer 31074371. Laser Kust 2014 - Vlieglijnen (shape) - Zandmotor. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning vindt meerjarig plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.