From 1 - 10 / 268
  • De Meetplatforms 'Europlatform' en 'Lichteiland Goeree'

  • De Noordzeeboerderijen bij Texel en bij Scheveningen

  • Overzicht van ribbels die bij ribbelacties zijn uitgevoerd per jaar.

  • Schelpdierbanken

  • Door Centrale Informatievoorziening (CIV) van Rijkswaterstaat beheerde grenzen van de Diensten van Rijkswaterstaat. Mutaties kunnen bij de CIV worden aangemeld waarna mutatie in bestand wordt verwerkt.

  • Bestand met potentieel relevant areaal voor macrofauna in RWS oppervlaktewaterlichamen. De kaarten met het potentieel areaal KRW-kwaliteitselementen zijn gemaakt door de meest recente ecotopenkaarten van de verschillende deelgebieden aan elkaar te koppelen. Daarna is per ecotoop is beoordeeld of het potentieel areaal is voor de kwaliteitselementen waterplanten, oeverplanten, macrofauna en/of vis. Potentieel wil zeggen: als een ecotoop als areaal aangemerkt wordt, wil dit niet zeggen dat het betreffende kwaliteitselement ook daadwerkelijk aanwezig is, maar dat de waterdiepte en enkele andere factoren daarvoor geschikt zijn. Voor het zoute gaat het om potentieel areaal voor respectievelijk zeegras, kwelder/schor, kleine bodemdieren en vis. Bij vis zijn alleen de ecotopen gebruikt die van belang zijn voor paai- en opgroeigebieden. Dus de diepere wateren zijn bewust niet aan de vis toegekend. Aanvullende informatie: Oosterschelde (NL89_oostsde): Rammegors is in beheer bij SBB, wel toevoegen. Ketelmeer, Vossemeer (NL92_KETELMEER_VOSSEMEER): Binnenzijde baggerdepot Ijsseloog niet meenemen. Grevelingenmeer (NL89_grevlemr): Toevoegen Dieptegegevens. Westerschelde (NL89_westsde): Perkpolder ontbreekt, moet toegevoegd worden. Brabantse Biesbosch, Amer (NL94_10): Spaarbekkens niet meenemen; Uiterwaardplassen zetten we op onbekend, met tekst bij ERA-kaarten dat vergunningverleners de plassen niet mag aantasten; Noordwaard toevoegen zodra het officieel RWS beheergebied is geworden, minus de hoogbekade polders. Haringvliet oost incl. Hollandsch Diep (NL94_1): Binnenzijde baggerdepot Sassenplaat niet meenemen; Uiterwaardplassen zetten we op onbekend, met tekst bij ERA-kaarten dat vergunningverleners de plassen niet mag aantasten; Mosselbank toevoegen. Alle rivieren: Uiterwaardplassen zetten we op onbekend, met tekst bij ERA-kaarten dat vergunningverleners de plassen niet mag aantasten.

  • Rijkswaterstaat beheert 2200 kunstwerken van v¢¢r 1966. Van de bruggen, sluizen, viaducten, vuurtorens, stuwen e.d. blijken 163 een wettelijk beschermde cultuurhistorische waarde te hebben. Rijkswaterstaat heeft dit onlangs door een inventarisatie achterhaald. De kunstwerken die zijn aangewezen als Rijksmonument, provinciaal of gemeentelijk monument zijn opgenomen in deze dataset.

  • The Global Administrative Unit Layers (GAUL) is an initiative implemented by FAO within the EC-FAO Food Security Programme funded by the European Commission (http://www.foodsecinfoaction.org/News/news_06_06.htm). The GAUL aims at compiling and disseminating the most reliable spatial information on administrative units for all the countries in the world, providing a contribution to the standardization of the spatial dataset representing administrative units. The GAUL always maintains global layers with a unified coding system at country, first (e.g. regions) and second administrative levels (e.g. districts). In addition, when data is available, it provides layers on a country by country basis down to third, fourth and lowers levels. The overall methodology consists in a) collecting the best available data from most reliable sources, b) establishing validation periods of the geographic features (when possible), c) adding selected data to the global layer based on the last country boundaries map provided by the UN Cartographic Unit (UNCS), d) generating codes using the GAUL Coding System and e) distribute data to the users (see GAUL Doc01 Ver17.pdf) Because the GAUL works at global level, controversial boundaries can not be ignored. The approach of the GAUL is to maintain disputed areas in such a way to preserve national integrity for all disputing countries (see GAUL Doc01 Ver17.pdf and disputed_areas.dbf). The coastal line of the GAUL is mostly compliant with the coast of the International Boundary map delivered by UNCS except for some countries (e.g. Viet Nam, India, Bangaldesh, etc.) where it has been updated according to the satellite images (e.g. Landsat ETM). For the next releases of the GAUL, the updating process of the coast-line will go on, country by country, through a comparison with the satellite images. The GAUL is released once a year and the target beneficiary of the GAUL data is the UN community, the Universities and other authorized international and national institutions/agencies. Data might not be officially validated by authoritative national sources and can not be distributed to the general public. A disclaimer should always accompany any use of the GAUL data. About 21 countries have been updated respect to the previous release (see countries_updated.dbf). The GAUL keeps track of administrative units that has been changed, added or dismissed in the past for political causes. Changes implemented in different years are recorded in the GAUL on different layers. For this reason the GAUL product is not a single layer but a group of layers, named GAUL Set (see Gaul_Set.pdf). The GAUL 2009 is the fifth release of the GAUL Set, which now includes the following files: - G2009_2008: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 2008 - G2009_2007: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 2007 - G2009_2006: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 2006 - G2009_2005: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 2005 - G2009_2004: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 2004 - G2009_2003: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 2003 - G2009_2002: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 2002 - G2009_2001: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 2001 - G2009_2000: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 2000 - G2009_1999: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 1999 - G2009_1998: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 1998 - G2009_1997: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 1997 - G2009_1996: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 1996 - G2009_1995: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 1995 - G2009_1994: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 1994 - G2009_1993: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 1993 - G2009_1992: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 1992 - G2009_1991: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 1991 - G2009_1990: These layers have to be used to link all the datasets that refer to year 1990 The GAUL project does not implement changes dated before 1990.

  • Internationale bestuursgrenzen continentaal plat