From 1 - 10 / 275
 • Categories  

  Maritieme grens tussen België en Nederland; Maritieme grens tussen Duitsland en Nederland op het Continentaal Plat voor het gedeelte nabij de kustlijn; Maritieme grens tussen Duitsland en Nederland op het Continentaal Plat voor het gedeelte verder weg van de kustlijn; Maritieme grens tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

 • Deze dataset bestaat uit de volgende lagen (niet alle lagen zijn op dit moment gevuld met data): - Hydroobject/Oppervlaktewaterlichaam - Oever - Profielverdediging - Waterbergingsgebied - Waterdeel De data is gestructureerd volgens het Informatiemodel Water (IMWA), onderdeel van de Aquo-standaard. Meer informatie hierover is te vinden op de Aquo-website. De gegevens worden in Geopackage-formaat geleverd in het RD-New coördinatenstelsel. De data zijn afkomstig van de individuele waterschappen, maar worden via PDOK als één landsdekkend bestand uitgeleverd. Individuele waterschappen bieden hun actuele gegevens hiervoor aan via de ‘Centrale Distributielaag’ (CDL) van Het Waterschapshuis. Alle waterschappen zijn aangesloten op deze voorziening, maar nog niet elk waterschap levert de complete set gegevens aan. Voor informatie over de inhoud van de data kan contact worden opgenomen met het desbetreffende waterschap. Dit is te herkennen aan de waterschapscode die als kenmerk is opgenomen bij ieder object in de dataset. Voor algemene informatie over de dataset en de herkomst via de CDL kan contact worden opgenomen met Het Waterschapshuis via datastromen@hetwaterschapshuis.nl.

 • Blokindeling van het Nederlands Continentaal Plat volgens de Mijnbouwwet en Grensgebied volgens de Aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollardverdrag

 • Eemsmonding volgens het Eems-Dollardverdrag

 • Deze dataset is gebaseerd op (niet geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het Informatiemodel water (IMWA). De dataset bevat de volgende IMWA objecten: afsluitmiddel, aquaduct, bodemval, brug, coupure. duiker, gemaal, hevel, put, sifon, sluis, stuw, vastedam, vispassage, voorde en zandvang.

 • Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken betreft door overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw

 • Bestuurlijke Grenzen Extract ATOM bestaat uit de actuele, voorlopige of historische jaargang(en) van de gemeente-, provincie- en rijksgrenzen. De actuele en historische bestuurlijke grenzen zijn vervaardigd op basis van de kadastrale registratie (BRK). De voorlopige bestuurlijke grenzen zijn vervaardigd op basis van publicaties in de Staatscourant.

 • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2020 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. De land-watergrens uit het Bestand Bodemgebruik 2015. Deze eerste versie bevat nog minder kerncijfers dan 2019 en 2018. In het najaar 2021 volgt een update.

 • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2018 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. De land-watergrens uit het Bestand Bodemgebruik 2015. Deze derde versie bevat de meeste kerncijfers. Hierna volgt geen update meer.

 • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2019 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. De land-watergrens uit het Bestand Bodemgebruik 2015. Deze tweede versie bevat een deel van de kerncijfers. In het najaar van 2021 volgt een derde versie.