From 1 - 10 / 1898
  • Orthofotomozaiek van Texel Kwelders en Slufter, vervaardigd uit stereoluchtfoto opnamen ter ondersteuning van vegwad 2011 monitorings programma in opdracht van de Waterdienst.

  • Hoogtemodel van de kust in de vorm van een grid met een resolutie van 5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters. Delen van de zandige kust van Nederland worden elk jaar in hoogte vastgelegd t.b.v. het vervaardigen van strandprofielen t.b.v. monitoring kustlijn. Een digitaal hoogte model (DHM) is een bestand waarbij de hoogte wordt weergegeven volgens een regelmatig, rechthoekig raster. Iedere cel van het raster (ook wel een gridcel genoemd) krijgt een hoogtewaarde. Deze hoogtewaarde wordt berekend uit de omliggende laserpunten van het gefilterde basisbestand. De hiervoor gebruikte techniek is een zogenaamde gewogen gemiddelde interpolatie . Meer informatie en uitleg over de interpolatie vindt U in de handleiding de grids van het AHN te vinden op www.ahn.nl. Als er geen laserpunten in de buurt van een gridcel liggen blijft de cel leeg (de cel krijgt een nodata waarde). Belangrijk om te weten is dat de waarde van een 5x5 meter gridcel wordt berekend uit meerdere laserpunten (het aantal is afhankelijk van de puntdichtheid van het basisbestand). Hierdoor neemt de invloed van de meetruis en uitschieters af en treedt er een lichte mate van vervlakking op. Laseraltimetrie hoogtegegevens volgens RWS voorschriften ingewonnen. Voor gedetailleerde informatie zie bijgevoegd kwaliteitsdocument

  • Puntlokaties van helicopterfoto's zoals gevlogen in augustus 2008

  • De shapefile bevat hyperlinks die verwijzen naar de helicopter luchtfoto's die gemaakt zijn op 21 juli 2009. De volgende locaties zijn hierbij gefotografeerd: A2 Den Bosch - Zaltbommel, A2 randweg Eindhoven, A2 rondweg Den Bosch, A65 Vught - Tilburg, het Wilhelminakanaal, zoutopslag Breda en de Zuid-Willemsvaart.

  • De shapefile bevat hyperlinks die verwijzen naar de helicopter luchtfoto's die gemaakt zijn op 14 september 2009. De volgende locaties zijn hierbij gefotografeerd: A2 Den Bosch - Zaltbommel, A2 Het groene Woud, A2 randweg Eindhoven, A2 rondweg Den Bosch, A65 Vught - Tilburg.

  • Laseraltimetrie opname kribben IJssel en Nederrijn in de vorm van een grid met een resolutie van 0,5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters Opgenomen tijdens een laagwaterperiode. Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument.

  • Laseraltimetrie opname rivieroevers Waal in de vorm van een grid met een resolutie van 0,5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters . Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument. Opgenomen tijdens laagwater periode.

  • Hoogtemodel van de platen in de Westerschelde in de vorm van een grid met een resolutie van 2 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters. Als er geen laserpunten in de buurt van een gridcel liggen blijft de cel leeg (de cel krijgt een "nodata" waarde). Belangrijk om te weten is dat de waarde van een 2x2 meter gridcel wordt berekend uit meerdere laserpunten (het aantal is afhankelijk van de puntdichtheid van het basisbestand). Hierdoor neemt de invloed van de meetruis en uitschieters af en treedt er een lichte mate van vervlakking op. Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument

  • Orthofotomozaiek van Terschelling Noordvaarder en Groene strand, vervaardigd uit stereoluchtfotos. Opnamen op 23.08.2009 ter ondersteuning van VEGWAD monitoringsprogramma in opdracht van de Waterdienst.

  • Orthofotomozaiek van Vlieland, vervaardigd uit stereoluchtfotos. Opnamen op 23.08.2009 ter ondersteuning van VEGWAD monitoringsprogramma in opdracht van de Waterdienst.