License

CC BY-NC-ND

2 record(s)
 
License
Type of resources
Service types
protocol
Years
revisionDateYears
From 1 - 2 / 2
  • Wandonderzoek onderzoekt de bodemkundige opbouw van de ondergrond door een ontgraving. Dit onderzoek wordt voornamelijk ingezet om de toepassing van de bodem te kunnen beoordelen voor landbouw of natuurbeheer.

  • Deze kaart toont bijzondere bomen, die zijn opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting. In dit register zijn bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. In veel gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd, met een bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde, of een beeldbepalende functie voor de omgeving. Dit betekent niet dat de bomen ook ‘monument’ zijn in de context van de Erfgoedwet. Wel kunnen ze in een beschermde context staan, bijvoorbeeld aan een beschermde laan of op een buitenplaats. In samenwerking met de Bomenstichting heeft de RCE de bomen en boomgroepen op de kaart gezet. De potentieel monumentale bomen en de afgestorven bomen zijn bewust buiten de selectie gelaten. Vanuit de kaart is voor elke boom direct door te linken naar het digitale register. De RCE stelt de kaart alleen als viewservice beschikbaar. Neem voor dataleveringen contact op met de Bomenstichting.