From 1 - 10 / 51
 • Wordt dagelijks geactualiseerd. Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Het Kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die kadastrale informatie van bepaalde percelen willen weten.

 • Samenvatting van de dataset.

 • Categories  

  Overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. Fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor externe gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan vastleggen en presenteren.

 • De verhuur prenten zijn een weergave van door de gemeente verhuurde stukken grond of stukken grond waarvoor een huuraanvraag is ingediend.

 • Overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. Fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor externe gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan vastleggen en presenteren.

 • Deze kaart bevat alle kadastrale percelen van Gemeente Koggenland

 • Deze kaart bevat alle wijken van Gemeente Koggenland mei ingang van 1 januari 2019

 • Deze kaart bevat alle buurten van Gemeente Koggenland met ingang van 1 januari 2019

 • Situatie kadastrale beperkingen Wet Bodembescherming (art 55) voor de actualisering (2009). Zie kaart WKPB voor actuele situatie.

 • Zakelijk recht Gemeente Zaanstad uit de Basisregistratie Kadaster op basis van zakelijk recht.