From 1 - 10 / 277
 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Categories  

  Het KNMI heeft een uitgebreid netwerk van seismometers om de seismiciteit in en rondom Nederland en Caribisch Nederland te meten.Het netwerk bestaat uit geophones in de boorgaten (tot 300m diepte), versnellingsmeters en 'broadband' seismometers.

 • Bestuurlijke Grenzen Extract ATOM bestaat uit de actuele, voorlopige of historische jaargang(en) van de gemeente-, provincie- en rijksgrenzen. De actuele en historische bestuurlijke grenzen zijn vervaardigd op basis van de kadastrale registratie (BRK). De voorlopige bestuurlijke grenzen zijn vervaardigd op basis van publicaties in de Staatscourant.

 • Categories  

  Basisregistratie Ondergrond (BRO) Geomorfologischekaart

 • Dit bestand bevat informatie over te ontgraven waterbodemkwaliteit.Voor de uitvoering van (onderhouds)baggerwerken moet het waterschap inzicht hebben in de milieuhygiënische kwaliteit van het te baggeren slib. Waterbodemonderzoek is tijdrovend en kostbaar.Met een nota waterbodembeheer en de bijbehorende waterbodemkwaliteitskaart kan op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze tijd en kosten worden bespaard. Daarmee vormen kaart en nota de nieuwe bouwstenen voor een efficiënt en verantwoord baggerbeleid.

 • Dit bestand bevat de waterbodem PFAS. De waterschappen hebben voor deze nieuwe stofgroep (PFAS) een waterbodemkwaliteitskaart opgesteld en de achtergrondwaarden voor deze stoffen berekend. Hiermee sluit deze kaart aan bij de eerder opgestelde waterbodemkwaliteitskaart en kan bespaard worden op kosten en doorlooptijd voor waterbodemonderzoek.

 • Dit bestand geeft de kwaliteitsklasse van de bodem aan, indien deze wordt ontgraven voor hergebruik elders. De Bodemkwaliteitskaart kan, na de bestuurlijke vaststelling ervan, dienen als een wettig bewijsmiddel bij hergebruik van partijen grond en bagger. Hierdoor wordt bespaard op bodemonderzoekskosten. De kaart is opgesteld volgens de richtlijnen uit het Besluit bodemkwaliteit.

 • Dit bestand bevat de Bodemkwaliteitsdata , toepassing boven- en ondergrond PFAS. Met de totstandkoming van deze Bodemkwaliteitskaart voor PFAS heeft de provincie een dekkende kaart met achtergrondwaarden voor PFAS en kan grondverzet onder de regels van het Besluit bodemkwaliteit eenvoudiger en kostenbesparend uitgevoerd worden.