From 1 - 10 / 352
  • Deze dataset bevat de riolering die beheerd worden door de gemeente Barendrecht. Deze dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

  • Deze dataset bevat de afvalbakken die beheerd worden door de gemeente Ridderkerk. Deze dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

  • Welstandsnota 'Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit' vastgesteld door de gemeenteraad van Schagen op 9 februari 2016.

  • Deze dataset bevat de liggingsgegevens van de elektriciteitsnetten binnen het werkgebied van Liander. Het betreft de laag- (LS), midden- (MS) en hoogspanningsnetten (HS), inclusief laagspanningskasten, middenspanningsruimtes (MSR) en stations. Let op! Getoonde gegevens vervangen in GEEN geval de verplichting voor een KLIC-melding. In het geval van (graaf)werkzaamheden dient te allen tijde een melding gedaan te worden. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend in het geval van bijvoorbeeld graafschade.

  • Deze dataset bevat de liggingsgegevens van de elektriciteitsnetten binnen het werkgebied van Liander. Het betreft de laag- (LS), midden- (MS) en hoogspanningsnetten (HS), inclusief laagspanningskasten, middenspanningsruimtes (MSR) en stations. Let op! Getoonde gegevens vervangen in GEEN geval de verplichting voor een KLIC-melding. In het geval van (graaf)werkzaamheden dient te allen tijde een melding gedaan te worden. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend in het geval van bijvoorbeeld graafschade.

  • Deze dataset bevat gegevens over de elektriciteitsnetten binnen het werkgebied van Liander. Het betreft de verbindingen, stations en bijbehorende spanningsniveaus.

  • U ziet de speelbossen en speelnatuur (groene stippen) en speelvijvers (blauwe stippen) van Staatsbosbeheer in 2019. Kinderen kunnen hier buitenspelen in en met de natuur. De ene locatie heeft meer voorzieningen en is groter dan de andere. Klik met de muis op één van de stippen voor de naam en beschrijving van dat stukje speelnatuur (eerst op de i-knop klikken).

  • Verspreiding van soorten in Vogelrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

  • Verspreiding van soorten in Vogelrichtlijngebieden voor de periode 2007-2012

  • Deze dataset bevat de liggingsgegevens van de elektriciteitsnetten binnen het werkgebied van Liander. Het betreft de laag- (LS), midden- (MS) en hoogspanningsnetten (HS), inclusief laagspanningskasten, middenspanningsruimtes (MSR) en stations. Let op! Getoonde gegevens vervangen in GEEN geval de verplichting voor een KLIC-melding. In het geval van (graaf)werkzaamheden dient te allen tijde een melding gedaan te worden. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend in het geval van bijvoorbeeld graafschade.