From 1 - 10 / 384
  • Luchtfoto wegenlabels en wegenassen, bedoeld als overlay voor de PDOK luchtfoto. Dit n.a.v. een wens op de PDOK Ideawall. Op basis van data uit de OpenStreetMap, in PostGIS formaat aangeboden door NLExtract.nl. Opdrachtgever: PDOK.

  • Fugro INSPIRE dowload service voor Nutsdiensten en overheidsdiensten gebaseerd op template NL profiel op ISO 19119 v1.2.1

  • Deze kaart geeft voor elke cel de actuele productie van energie uit biomassa van bos weer. Het betreft een modelmatige aanpak op basis van de actueel bijgegroeide houtvolumes, de energie-inhoud van hout en de veronderstelling dat enkel kroon- en takhout gebruikt wordt voor energieproductie en dit met een oogstverlies van 30%. De verhouding van kroon- en takhout en de energie-inhout van hout zijn afkomstig uit Vlaamse onderzoeken (Van Kerckvoorde & Van Reeth 2014, Van de Walle et al. 2005). De productie van energie uit biomassa van bos wordt uitgedrukt in gigajoule per hectare per jaar. Actueel bijgegroeide houtvolumes zijn afkomstig uit de kaart ‘Actuele Houtproductie’ van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. De productie van energie uit biomassa van bos wordt uitgedrukt in gigajoule per hectare per jaar. De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

  • De Nationale EnergieAtlas informatielagen Kadaster betreffen enkele deelkaarten die Kadaster heeft samengesteld. Samen met deelkaarten van andere organisaties vormen deze de basis voor de Nationale EnergieAtlas. Kadaster heeft hierin deelkaarten samengesteld over bezitsverhouding van woningen, potentiële Nul op de Meter woningen en gebouwbezit van de overheid.

  • TOP100raster is automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL

  • TOP100raster is automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL

  • Het OpenTopo achtergrondkaartbeeld wordt 5x per jaar geproduceerd door Jan-Willem van Aalst. Dit betreft een samengesteld topografisch kaartbeeld o.b.v. BRT, BAG, BRK, OSM, AHN, BGT, Risicokaart. In opdracht van het nationale Veiligheidsberaad (www.veiligheidsberaad.nl) stelt het Instituut Fysieke Veiligheid (www.ifv.nl) dit kaartbeeld als WMTS ter beschikking aan de Publieke Dienstverlening Op de Kaart onder een CC-BY licentie.

  • Houtproductie is een belangrijke functie van bossen, en het product wordt voor meerdere doeleinden ingezet. Deze kaart toont de actuele houtproductie in bosgebieden, gemodelleerd op basis van bodemeigenschappen en bostype. Op basis van kennis over de bijgroeisnelheden van verschillende bostypen op verschillende bodemsoorten (Vandekerkhove et al. 2014, Moonen et al. 2011, De Vos 2000, Jansen et al. 1996) is de ruimtelijke verdeling van actuele houtproductie bepaald. De kaart geeft voor elke cel de actuele volumes bijgegroeid hout weer, uitgedrukt in m³ spilhout per hectare per jaar. Deze kaart geeft niet weer in welke gebieden hout geoogst is. De kaart is geproduceerd voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal door kennisinstituten RIVM en VITO (België).

  • U ziet de geschatte invloed van geluid en luchtverontreiniging op de gezondheid in 2016. Gemiddeld is zo’n 5 tot 6 % van alle ziekte en sterfte in Nederland toe te schrijven aan milieufactoren.

  • Dit bestand bevat leefgebieden weidevogels zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van weidevogels en concentreren onze beschermingsmaatregelen daarbij op de gebieden waar nog levenskrachtige populaties weidevogels voorkomen, de zogenaamde leefgebieden. Het weidevogelbeheer wordt georganiseerd door samenwerkingsverbanden van boeren (de agrarische collectieven).