From 1 - 10 / 471
  • Locaties van provinciale projecten binnen het programma klimaat en energie (http://www.drenthe.nl/klimaatenenergie).De projecten hebben als doelstelling energiebesparing en/of gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, groen gas en innovatieve nieuwbouw.

  • Mozaiek van oude rivierkaarten in ECW vervaardigd uit oude rivierkaarten die gescand zijn. Hierna zijn de bladranden verwijderd en zijn de beelden gegeorefereerd in RD. Hierna is per druk, serie of herziening een mozaiek gemaakt in ECW-formaat. In een bijbehorende index-file (shape) is terug te vinden van welk jaar elke afzonderlijke kaart is. Boven Rijn, Neder Rijn, Lek, Nieuwe Maas, Scheur en Nieuwe Waterweg / [Rijkswaterstaat]. - Schaal 1:10.000. - [Eerste herziening]. - ['s-Gravenhage : Topografische Inrichting, 1873-1907]. - 1 serie in 32 bladen : lithografie ; verschillende formaten. De dektitels langs de bovenzijde van de kaart variëren. Enkele kaartbladen in combinatie met andere series. Enkele bladen met tweede uitgave. In de bibliotheek van de Meetkundige Dienst (Bibliotheek 179) een ingebonden exemplaar van de bladen 17-22 (allen 2e uitgave). Titel op de omslag "Rivierkaart Nieuwe Maas 2e herziening" [sic!].

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Mozaiek van oude rivierkaarten in ECW vervaardigd uit oude rivierkaarten die gescand zijn. Hierna zijn de bladranden verwijderd en zijn de beelden gegeorefereerd in RD. Hierna is per druk, serie of herziening een mozaiek gemaakt in ECW-formaat. In een bijbehorende index-file (shape) is terug te vinden van welk jaar elke afzonderlijke kaart is. IJssel, Ganzendiep en Goot, Zwarte Water / [Rijkswaterstaat]. - [Tweede herziening]. - ['s-Gravenhage: Staatsdrukkerij, 1927-1933]. ('s-Gravenhage; Delft: Topografische Inrichting: Topografische Dienst). - 1 serie in 35 bladen: lithografie; diverse formaten. Titel ontleend aan blad 1 Westervoort (noord). De dektitels langs de bovenzijde van de kaart variëren.

  • Mozaiek van oude rivierkaarten in ECW vervaardigd uit oude rivierkaarten die gescand zijn. Hierna zijn de bladranden verwijderd en zijn de beelden gegeorefereerd in RD. Hierna is per druk, serie of herziening een mozaiek gemaakt in ECW-formaat. In een bijbehorende index-file (shape) is terug te vinden van welk jaar elke afzonderlijke kaart is. Kaart van de rivier de IJssel van Westervoort tot Kampen : in twintig bladen benevens twee supplementaire bladen / vervaardigd op last van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, onder directie van den fungerenden Hoofd-Ingenieur en van den Ingenieur bij de Algemeene Dienst van den Waterstaat L.J.A. van der Kun en R. Musquetier. - Schaal 1:10.000. - [Delft : Algemeene Dienst van den Waterstaat, 1840-1846] ([Delft] : Topographisch Bureau, Ministerie van Oorlog). -1 serie in 27 bladen : lithografie; diverse formaten.

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname