From 1 - 10 / 148
  • Provinciale Staten hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staan de puntelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde hunebedden, grafheuvelgroepen, sporen WOII, kerk, klooster, landhuis, sluis radiotelescoop en kamp Westerbork.

  • De shapefile bevat hyperlinks die verwijzen naar de helicopter luchtfoto's die gemaakt zijn op 21 juli 2009. De volgende locaties zijn hierbij gefotografeerd: A2 Den Bosch - Zaltbommel, A2 randweg Eindhoven, A2 rondweg Den Bosch, A65 Vught - Tilburg, het Wilhelminakanaal, zoutopslag Breda en de Zuid-Willemsvaart.

  • De shapefile bevat hyperlinks die verwijzen naar de helicopter luchtfoto's die gemaakt zijn op 14 september 2009. De volgende locaties zijn hierbij gefotografeerd: A2 Den Bosch - Zaltbommel, A2 Het groene Woud, A2 randweg Eindhoven, A2 rondweg Den Bosch, A65 Vught - Tilburg.

  • Laseraltimetrie opname kribben IJssel en Nederrijn in de vorm van een grid met een resolutie van 0,5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters Opgenomen tijdens een laagwaterperiode. Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument.

  • Laseraltimetrie opname rivieroevers Waal in de vorm van een grid met een resolutie van 0,5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters . Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument. Opgenomen tijdens laagwater periode.

  • De kaden die zijn aangewezen door Provinciale Staten als regionale waterkering.

  • Hoogtemodel van de platen in de Westerschelde in de vorm van een grid met een resolutie van 2 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters. Als er geen laserpunten in de buurt van een gridcel liggen blijft de cel leeg (de cel krijgt een "nodata" waarde). Belangrijk om te weten is dat de waarde van een 2x2 meter gridcel wordt berekend uit meerdere laserpunten (het aantal is afhankelijk van de puntdichtheid van het basisbestand). Hierdoor neemt de invloed van de meetruis en uitschieters af en treedt er een lichte mate van vervlakking op. Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument

  • Centrale zandwinning en stortplaatsen.

  • Orthofotomozaiek van Terschelling Noordvaarder en Groene strand, vervaardigd uit stereoluchtfotos. Opnamen op 23.08.2009 ter ondersteuning van VEGWAD monitoringsprogramma in opdracht van de Waterdienst.

  • Orthofotomozaiek van Vlieland, vervaardigd uit stereoluchtfotos. Opnamen op 23.08.2009 ter ondersteuning van VEGWAD monitoringsprogramma in opdracht van de Waterdienst.