From 1 - 10 / 139
  • Berekende trendwaarden horizontale positie kustlijn ten opzicht van de Basiskustlijn voor het jaar 2006. Cijfer en kaarten worden jaarlijks verwerkt in het kustlijnkaartenboek dat wordt uitgegeven door de Waterdienst. Op basis van dit boek wordt het suppletieschema voor het jaar 2 jaar na meting vastgesteld. Afgebeeld is de trend in uitwijking van de positie van de te toetsen kustlijn (TKL) ten opzichte van de Basiskustlijn. In de onderliggende tabel alle toetsparameters die door de toetsprogrammatuur WINKUST worden uitgerekend. De kleuring geeft de richting van de trend (zeewaarts/landwaarts) en geeft de ligging weer van de tkl (zeewaarts/landwaarts).

  • Laseraltimetrie opname kribben Waal in de vorm van een grid met een resolutie van 0,5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument.

  • Opnamelocaties van helicopterfoto's van een deel van de rijkswegen in Noord-Brabant. Opnames zijn van augustus, september en oktober 2007 en februari 2008 en betreffen de A2, A4, A16, A58, A59 en A65. Bestand bevat een link naar de foto's.

  • Puntlokaties van helicopterfoto's zoals gevlogen in april 2008

  • Puntlokaties van helicopterfoto's zoals gevlogen in oktober 2008

  • Mozaiek van oude rivierkaarten in ECW vervaardigd uit oude rivierkaarten die gescand zijn. Hierna zijn de bladranden verwijderd en zijn de beelden gegeorefereerd in RD. Hierna is per druk, serie of herziening een mozaiek gemaakt in ECW-formaat. In een bijbehorende index-file (shape) is terug te vinden van welk jaar elke afzonderlijke kaart is. Kaart van de rivieren de Boven Rijn, de Waal, de Merwede, de Oude en een gedeelte van de Nieuwe Maas van Lobith tot Brielle: in twintig bladen benevens twee supplementaire bladen voor de Dordtsche Kil / vervaardigd op last van zijne excellentie den Minister van Binnenlandse Zaken, onder directie van den Hoofd-Ingenieur bij de Algemeene Dienst van den Waterstaat B.H. Goudriaan. - Schaal 1:10.000. - [Delft]: Algemeene Dienst van den Waterstaat, 1830-1835. ([Delft] : het Bureau en de drukkerij van de Directie der Militaire Verkenningen). - 1 kaartserie, in 27 bladen: lithografie; diverse formaten. Van de eerste serie van de rivierkaart van de Boven Rijn bestaan een aantal bladen met in handschrift "Normaallijnen Gelderland". Op deze bladen zijn de resultaten van de oevermetingen in 1850-1851 en 1872-1873 in manuscript ingetekend. Bij de legger van deze rivierkaart worden drie extra kaartbladen bewaard, in 1863 vervaardigd, waarop de rivierstanden en noodpeilen langs de Nederlandse hoofdrivieren zijn aangeduid.

  • Berekende trendwaarden horizontale positie kustlijn ten opzicht van de Basiskustlijn voor het jaar 2007. Cijfer en kaarten worden jaarlijks verwerkt in het kustlijnkaartenboek dat wordt uitgegeven door de Waterdienst. Op basis van dit boek wordt het suppletieschema voor het jaar 2 jaar na meting vastgesteld. Afgebeeld is de trend in uitwijking van de positie van de te toetsen kustlijn (TKL) ten opzichte van de Basiskustlijn. In de onderliggende tabel alle toetsparameters die door de toetsprogrammatuur WINKUST worden uitgerekend. De kleuring geeft de richting van de trend (zeewaarts/landwaarts) en geeft de ligging weer van de tkl (zeewaarts/landwaarts).

  • Berekende trendwaarden horizontale positie kustlijn ten opzicht van de Basiskustlijn voor het jaar 2008. Cijfer en kaarten worden jaarlijks verwerkt in het kustlijnkaartenboek dat wordt uitgegeven door de Waterdienst. Op basis van dit boek wordt het suppletieschema voor het jaar 2 jaar na meting vastgesteld. Afgebeeld is de trend in uitwijking van de positie van de te toetsen kustlijn (TKL) ten opzichte van de Basiskustlijn. In de onderliggende tabel alle toetsparameters die door de toetsprogrammatuur WINKUST worden uitgerekend. De kleuring geeft de richting van de trend (zeewaarts/landwaarts) en geeft de ligging weer van de tkl (zeewaarts/landwaarts).

  • PKB-gebied Waddenzee

  • Begrenzing tussen kust en achterland tbv vereveningskaart