From 1 - 10 / 116
  • Dit betreft de gebieden die op 950 meter hemelsbreed van sirenes zijn gelegen zonder overlap. Het feitelijke dekkinggebied is afhankelijk van bebouwing, hoogteverschillen, windrichting en windsnelheid.

  • De robuuste verbindingen en ecologische verbindingszones zijn essentiele onderdelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur), maar traces en de invulling is nog niet overal afgerond. Om die reden staan ze gearceerd op de EHS-kaart. De spelregels gelden niet voor het gearceerde gebied, met uitzondering van de natuurgebiedjes eronder. Zij zijn onderdeel van de EHS. Als de invulling van de verbindingen is afgerond, komt dat resultaat op de EHS-kaart. De volgende gegevens zijn gebruikt voor de verbindingszones:De robuuste verbindingen en de beekdalen met natuurontwikkeling als ecologische verbindingszone (POPII, kaart 3.) en de zoekgebied EVZ (gele gebieden uit rapport Goed op Weg 2007).

  • Bestand met locaties van overdekte en openluchtzwembaden in Fryslân.

  • Locaties waar snelvaren is toegestaan

  • Route van de Elfstedentocht op de schaats

  • Bestand met dagattracties in Fryslân. Recreatiemogelijkheden voor een dag(deel), tegen betaling.

  • Ligging en administratieve gegevens van de fierljepschansen in Friesland

  • Bestand met de gebieden in Gelderland waar steenkoolgas (methaangas) in de bodem aanwezig is. De meest recente informatie over het voorkomen van steenkoolgas in Gelderland is te vinden op de website van het Nederlandse olie- en gasportaal http://www.nlog.nl. In 2009 heeft een controle plaatsgevonden op de gegevens waaruit is gebleken dat de inhoud nog steeds geldend is.

  • Het bestand geeft de aanwezigheid in de bodem aan van steenzout dikker dan 200 meter, de zogenaamde zoutkussens. In Nederland komt steenzout voor in Noord- en Oost-Nederland. Zout als geologische grondstof wordt gewonnen uit steenzout. Op de Nederlandse wegen wordt voor de gladheidbestrijding overwegend steenzout gestrooid, dat gemixt is met een antiklontermiddel E535.

  • Gedetailleerde wegenkaart (vlakbestand) . Met alle objecten die voor de provincie interessant zijn.