From 1 - 10 / 90
  • Samenstelling grondwater op een diepte van 20 tot 30 meter minus maaiveld

  • Weergave van dijkringen provincie Noord-Brabant.

  • Lijnenbestand met de grote (hoofd)waterlopen in Brabant

  • Overzicht waterlopen in Brabant

  • Weergave beschermingsgebieden provincie Noord-Brabant.

  • Overzicht met lokatie van riviervlakten

  • In deze regio is een netwerk ontwikkeld van 50 Historische Wandelpaden: 400 kilometer in totaal. Deze paden of restanten ervan zijn waar mogelijk hersteld en verbonden met bestaande wandelmogelijkheden. Zo ontstaan nieuwe, volwaardige routes. Deze bijzondere wandelroutes voeren deels over oude voetpaden als kerken-, jaag- en schoolpaden en in onbruik geraakte handels- en pelgrimsroutes. Bij het samenstellen van het netwerk is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rustige (onverharde) wegen en fietspaden. Gedeeltelijk lopen de wandelpaden over boerenland en door natuurgebieden.

  • Traject van de Slachtemarathon. De marathon is een 42 kilometer lange tocht over de oude Slachtedyk, die tussen Oosterbierum en Raerd door het Friese landschap kronkelt. Een tocht waarin kunst, cultuur en muziek een belangrijke rol spelen, naast de prachtige omgeving.

  • Officieel toegestane kitesurflocaties

  • De weergave locatie van vennen