Creation year

2001

35 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 35
  • Dit bestand geeft het landschapsgebied (ruime jas) in het kader van het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen weer.

  • Hoogtemodel van de platen in de Oosterschelde in de vorm van een grid met een resolutie van 5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters. Een digitaal hoogte model (DHM) is een bestand waarbij de hoogte wordt weergegeven volgens een regelmatig, rechthoekig raster. Iedere cel van het raster (ook wel een gridcel genoemd) krijgt een hoogtewaarde. Deze hoogtewaarde wordt berekend uit de omliggende laserpunten van het gefilterde basisbestand. De hiervoor gebruikte techniek is een zogenaamde gewogen gemiddelde interpolatie . Meer informatie en uitleg over de interpolatie vindt U in de handleiding de grids van het AHN te vinden op www.ahn.nl. Als er geen laserpunten in de buurt van een gridcel liggen blijft de cel leeg (de cel krijgt een nodata waarde). Belangrijk om te weten is dat de waarde van een 5x5 meter gridcel wordt berekend uit meerdere laserpunten (het aantal is afhankelijk van de puntdichtheid van het basisbestand). Hierdoor neemt de invloed van de meetruis en uitschieters af en treedt er een lichte mate van vervlakking op.

  • Hoogtemodel van de platen in de Waddenzee in de vorm van een grid met een resolutie van 5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters. Delen van de platen in de Waddenzee worden elk jaar in hoogte vastgelegd. Een digitaal hoogte model (DHM) is een bestand waarbij de hoogte wordt weergegeven volgens een regelmatig, rechthoekig raster. Iedere cel van het raster (ook wel een gridcel genoemd) krijgt een hoogtewaarde. Deze hoogtewaarde wordt berekend uit de omliggende laserpunten van het gefilterde basisbestand. De hiervoor gebruikte techniek is een zogenaamde gewogen gemiddelde interpolatie . Meer informatie en uitleg over de interpolatie vindt U in de handleiding de grids van het AHN te vinden op www.ahn.nl. Als er geen laserpunten in de buurt van een gridcel liggen blijft de cel leeg (de cel krijgt een nodata waarde). Belangrijk om te weten is dat de waarde van een 5x5 meter gridcel wordt berekend uit meerdere laserpunten (het aantal is afhankelijk van de puntdichtheid van het basisbestand). Hierdoor neemt de invloed van de meetruis en uitschieters af en treedt er een lichte mate van vervlakking op.

  • Locaties van de grondwaterontrekkingen in Drenthe. Stand van zaken per 19 juni 2001. De lokaties zijn ontleend aan het openbaar register grondwateronttrekkingen zoals vastgesteld door GS op 19 juni 2001.

  • Van de Westerschelde is in 2001 een ecotopenkaart gemaakt. Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De stroomsnelheden zijn berekend met Simona waarbij gebruik gemaakt wordt van het SCALWEST2000 model, een kromlijnig grid.

  • Van de Westerschelde is in 2001 een ecotopenkaart gemaakt. Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De droogvalduur is gebaseerd op de bodemhoogtekaart 2001 en de opgetreden waterstanden in de periode 1998 tm 2001. De droogvalduur is berekend met het M2 model.

  • Van de Westerschelde is in 2001 een ecotopenkaart gemaakt. Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De bodemhoogtekaart is gebaseerd op lodingen (diepte) 2001 en laseraltimetrie (hoogte) 2001. Laseraltimetrie data gecombineerd met singlebeam vaklodingsdata waarbij de laseraltimetrie data een hogere prioriteit heeft gekregen dan de lodingsdata. Teneinde de gehele ecotopenkaart te vullen is deze vervolgens aangevuld met multibeamlodingen en aanvullende gegevens op Vlaams grondgebied. De gebruikte singlebeam vaklodingen met opnamedata (begin- en einddatum): 0100p0101 29-10-2001 03-12-2001 0200p0101 12-10-2001 05-11-2001 0300p0101 01-10-2001 14-11-2001 0400p0101 22-03-2001 09-04-2001 0500p0101 13-02-2001 12-03-2001 0600p0101 24-01-2001 21-02-2001 1800p0101 07-03-2001 02-04-2001 Laseraltimetrie opname: 2001 (geen documenten van deze opname beschikbaar) Aanvullende surveys (singlebeam): Sloehaven Vlissingen : april 2001 Buitenhaven Vlissingen : april 2001 Vlissingen Koopmanshaven [0617p0101] : 29/03/01 Breskens Handelshaven [0627p0101] : 27/09/01 Braakmanhaven Terneuzen : april 2001 Westbuitenhaven Terneuzen [6001p0101] : 26/09/01 Oostbuitenhaven Terneuzen Buiten [6002p0101] : 27/09/01 Oude Veerhaven Terneuzen [6006p0101] : 27/09/01 Buitenhaven Hansweert [6206p0101] : 02/04/01 Haven Perkpolder [0232p0101] : 05/04/01 Haven Kruiningen [0201p0101] : 05/04/01 De raaiafstand voor de vakken 0100 tm 0300 = 100m De raaiafstand voor de vakken 0400 tm 0600 + 1800 = 200m Beide oevers van vak 6 = 100m De singlebeam data is geinterpoleerd m.b.v. digipol.

  • Begrenzing van de kernen op basis van de topografische bladen van de Topografische Dienst Kadaster, situatie medio 2001.

  • Op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones.

  • Vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecologische verbindingszones, alsmede de zonering van 250 m. (de WAV-kaart/Wet Ammoniak en veehouderij)). Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart F.