Creation year

1999

18 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
From 1 - 10 / 18
  • Monumenten van de Tweede Wereldoorlog (vlakobjecten).

  • Relatienotagebieden. De items uit de vorige versie zijn naar een landelijke norm ingedeeld waardoor items zijn verdwenen, aangepast of erbij gekomen.

  • Monumenten van de Tweede Wereldoorlog (puntobjecten).

  • Begrenzing van de kernen op basis van de topografie, situatie per eind 1999.

  • Het integraal natuurgebiedsplan met betrekking tot natuur- en landschapsdoelen:- nieuwe natuurgebieden (van cultuurgrond naar nieuwe natuur);- beheersgebieden (landbouwgronden waar beschikkingen ten gunste van natuur en landschap mogelijk zijn);- mogelijkheden voor subsidie binnen die begrenzingen. Sinds 1 januari 2000 gelden nieuwe subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

  • Grens van het gebied Mars- en Westerstroom waarop gebiedscoordinatie van toepassing is.

  • Monumenten van de Tweede Wereldoorlog (lijnobjecten).

  • Het bestand bevat de contouren van voormalige stortplaatsen in Gelderland. Aan de contouren zijn algemene gegevens gekoppeld. Locatiespecifieke gegevens zijn verkrijgbaar bij de inhoudelijk databeheerder van dit bestand. Het betreft gegevens die verkregen zijn met het NAVOS-onderzoek uitgevoerd in de periode 1999-2005. Het bestand betreft derhalve een momentopname ten tijde van het NAVOS-onderzoek. Op sommige locaties zijn inmiddels (her)ontwikkelingen in uitvoering of gerealiseerd. Hierdoor bevat dit bestand deels "verouderde" data. In het bodem informatie systeem GLOBIS is de milieuinformatie van de laatste jaren opgenomen. Om verschillende redenen zijn een aantal voormalige stortplaatsen in het NAVOS-onderzoek niet (verder) onderzocht. Deze locaties zijn niet opgenomen. Het bestand geeft derhalve geen volledig beeld van alle voormalige stortplaatsen.

  • Vastgestelde geluidscontouren van de gezoneerde industrieterreinen in Noord-Brabant. Bestand dateert van 1999, maar is nog voor het grootste deel actueel. Wordt in 2014 geactualiseerd.