From 1 - 7 / 7
  • Overzicht van ribbels die bij ribbelacties zijn uitgevoerd per jaar.

  • Het bestand met de globale opbouw van de bovenste 10 meter van de bodem in zeventien profieltypen (lithologische eenheden). Voorbeeld profieltype: M = zand en grind. Lithologie betekent letterlijk "gesteente" of "gesteentekunde". In de geologie wordt de term gebruikt om aan te geven met wat voor soort steen men te maken heeft.

  • In het Provinciaal Milieubeleidsplan, vastgesteld in 1995, zijn op kaart 3 de belangrijke archeologische gebieden, onder meer aandachtsgebied in het PMP, aangegeven.

  • Overzicht van ribbels die bij ribbelacties zijn uitgevoerd per jaar.

  • De waterschapswaterlopen zoals deze geinventariseerd zijn t.b.v. de voorbereiding van het Waterhuishoudingsplan. De waterlopen zijn qua omtrek ingedeeld in 6 klassen.

  • De MIP Gemeentebeschrijvingen vormen een verzameling beschrijvingen van de historischgeografische, sociaaleconomische, architectuurhistorische, bouwhistorische en stedenbouwkundige ontwikkelingen van gemeenten in de periode 1850-1940.

  • In de MIP Objecten database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940.