Creation year

1978

1 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
revisionDateYears
From 1 - 1 / 1
  • Tussen 1974 en 1978 is in dit kader de milieukartering van Drenthe gedaan ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau. De milieukartering bevat verschillende eigenschappen van het natuurlijk milieu. Een van deze eigenschappen is de landschappenkaart. De landschappenkaart is opgebouwd aan de hand van vorm,inrichting en topografische eigenschappen in 9 verschillende typen landschappen.