Creation year

1935

1 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
From 1 - 1 / 1
  • Bodemhoogtemodel van het IJsselmeergebied, bestaande uit een raster (100m x 100m). Bodemdiepte in centimeter t.o.v. NAP. Het model is berekend op basis van een scan van de kaart IJsselmeer e.o., Dieptekaart vervaardigd naar opmetingen van de Dienst der Zuiderzeewerken. De stempel op de kaart meldt: Directie van de Wieringermeer, Noordoostpolderwerken, archief Arch. Afd., Form C5, stamboeknr. 117082. Op deze kaart is de Wieringermeer ingepolderd en zijn Noordoostpolder en afsluitdijk ingetekend. De kaart is daarom waarschijnlijk van ca. 1935. De scan is voorzien van georeferentie volgens Rijksdriehoekstelsel op basis van de op de oorspronkelijke kaart aanwezige co”rdinaat-kruisen. De oorspronkelijke analoge kaart is in bezit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.