Creation year

1905

1 record(s)
 
License
Type of resources
protocol
Years
From 1 - 1 / 1
  • Bodemhoogtemodel van het IJsselmeergebied, bestaande uit een raster (100m x 100m). Bodemdiepte in centimeter t.o.v. gemiddeld laag water. Het model is berekend op basis van gedigitaliseerde gegevens vanaf een scan van De kaart van de Zuiderzee uit 1905 met opschrift: Amsterdam, Seyffaerdt?s boekhandel. Herzien 1905 door S. Mars, Filiaal Inrichting a.h. Kon. Ned. Meteorol. Instituut te Amsterdam. Tevens dienende tot opheldering van Bom?s gids voor de Zuiderzee. De kaart is voorzien van een stempel met de vermelding Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Afd. Oudheidk. Bodemonderzoek, Form C5, stamboeknr. 117756 ( waarbij het numer slecht leesbaar is). De scan is voorzien van georeferentie volgens Rijksdriehoekstelsel (RD) op basis van de op de oorspronkelijke kaart aanwezige co”rdinaat-kruisen. De oorspronkelijke analoge kaart is in bezit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.